سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چگونه از بی استفاده ماندن حافظه در ساختارها(به اصطلاح Padding) ا

چگونه از بی استفاده ماندن حافظه در ساختارها(به اصطلاح Padding) اجتناب کنیم؟

مطالبی بسیار مهم در رابطه با ساختار ها
حتما مطالعه شود
تهیه کننده: مهندس مهیار یوسف نژاد