سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نحوه ی نوشتن زبان اسمبلی: دستورالعمل های پایه ای اسمبلی در مجموع

بعضی از دستورالعمل های پایه ای استفاده شده در مجموع دستورالعمل های ARM که برای برنامه نویسی هسته های ARM استفاده میشوند را یاد بگیرید.

این مقاله برای کمک به شما در یادگیری دستورالعمل های پایه ای اسمبلی برای برنامه نویسی هسته ی ARM تهیه شده است.

ما پست قبلی از فایل های ثبتی  ARM را انتخاب میکنیم. لطفا قبل از ادامه ی مقاله آن را دوباره  مرور کنید، چون در دستورالعمل های زیر به علائم اختصاری ثبت شده مراجعه میکنیم.

این اطلاعات برای برنامه ریزی یک Raspberry Pi که در هسته های 32 بیتی استفاده میشود، در مقاله ی بعدی هم استفاده خواهند شد. در این مقاله تمرکز ما روی دستورالعمل های ARMv7 و رجیستر های 32 بیت خواهد بود.

توجه: ورژن های جدید Raspberry Pi که رسپبیان را اجرا میکنند، از یک پردازنده ی ARMv8 64 بیتی استفاده میکنند ولی دقیقا مثل ورژن های قدیمی آن را به شکل 32 بیت نصب میکنند. احتمالا در مقاله ی بعدی درمورد ARMv8 صحبت خواهیم کرد.

 

کد ماشین

پردازنده از دستورالعمل ها استفاده میکند. بیایید نگاهی به کد ماشین که دستورالعمل ها نشانش میدهند بیاندازیم. بیشتر دستورالعمل هایی که با آن سروکار داریم به عملیات های دیتا مرتبط هستند، به همین دلیل من دستورالعمل پردازش دیتا را از کتاب راهنمای ARMV7 استخراج کرده ام.

 

دستورالعمل های ARM

دستورالعمل پردازش دیتا

تصویر بالا نشان دهنده ی 32 بیت موجود در دستورالعمل پردازش دیتا است، هر بیت هدف ویژه و مخصوصی یا به صورت جداگانه و یا به عنوان بخشی از گروه دارد.

وسعت زمینه ی وضعیت 4 بیت است، در نتیجه 15 کد شرطی وجود دارد. کد عملیاتی که 4 بیتی است کنار پرچم صریح قرار گرفته و نشان میدهد که عملگر 2 مقدار صریح و پرچم شرایط-مجموع دارد و ما از آن برای به روز کردن موقعیت رجیستر در حین عملیات استفاده میکنیم. توجه داشته باشید که این کد عملیاتی است که عملی را- مثل جمع، تفریق و یا فقط OR – که پردازنده انجام میدهد، تعیین میکند.

همانطور که در دستورالعمل های زیر میبینید، به تصویر اول مراجعه میکنیم و میبینیم دستورالعمل اسمبلی انکد میشود و به یک جفت تبدیل میشود. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر، در کتاب راهنمای ARM کاوش و جست و جو کنید.

نحوه ی خواندن دستورالعمل های اسمبلی:

یادمان ها و عملگر ها

همه ی دستورالعمل ها با یک یادمان شروع میشوند که نشان دهنده ی یک عمل هستند. یادمان های بعدی عملگرهایی هستند که عملی روی آنها انجام خواهد گرفت. همانطور که در زیر میبینید اینها معمولا عملگر های منبع و مقصد هستند.

یادمان    DESR، SRC2، SRC2

دستورالعمل ADD ( که در بخش زیر توضیح داده شده است)، R2 را به R1 اضافه میکند و نتیجه ی بدست آمده را در R0 میگذارد (برای توضیح این علائم اختصاری مقاله ی قبلی را بخوانید). این یک روش نرمال برای خواندن یک دستورالعمل اسمبلی است. R2 را به  R1 اضافه کنید و نتیجه اش را در R0 قرار دهید. کد ماشین برابر که بر روی پردازنده اجرا میشود درکنار دستورالعمل ADD نشان داده شده است.

 

دستورالعمل های ARM

 

زبان اسمبلی

بخش Cond برای اجرای همیشگی دارای “1110”  است. این بیت ها هنگام استفاده از پسوند های شرطی که به عملیات ADD پیوست شده اند، اجرا میشوند. بخش بعدی استفاده نشده است و صفر شده است. بخش”I”  صفر است چون Op2 یک رجیستر است نه مقدار فوری. بخش “S” صفر است چون ما S را به عملیات ADD اضافه نکرده ایم. یعنی برای به روز رسانی پرچم های وضعیت رجیستر این دستورالعمل را نمیخواهیم. (در مورد بخش های N,Z,C و V بعدا توضیح میدهیم.)

اگر دوباره نگاهی به تصویر اول بیندازید، متوجه کد عملیاتی جمع بستن میشوید. این یک 0100b است و به پردازنده میگوید برای عملیات ADD یک مسیر دیتا تنظیم کند. سه بخش آخر، R3(0001b)، R0 (0000b) و R2 (…0010b) هستند.

 

Cond    I OpCd S  Rn Rd Op2

ADD     R0,  R1, R2     @ 1110|00|0|0100|0|0001|0000|000000000010

 

عملگر های یک دستورالعمل معمولا رجیستر هستند اما میتوانند آدرس حافظه و یا مقدار فوری هم باشند. یک مقدار فوری، عدد دقیقی است که باید استفاده شود. اینها یک پیشوند با نشان # هستند. برای مثال در بالا به جای استفاده از R2 میتوانیم از مقدار فوری 42 استفاده کنیم. این دستور در زیر نشان داده شده است:

 

Cond    I OpCd S  Rn Rd Op2

ADDS     R4,    R6, #42    @ 1110|00|1|0100|1|0110|0100|000000101010

 

این دستور العمل 42 را به R6 اضافه میکند و نتیجه را در R4 قرار میدهد. این بار “I” بر روی 1 تنظیم شده است چون ما برای عملگر 2 از یک مقدار فوری استفاده میکنیم. کد عملیاتی به همان شکل باقی میماند چون هنوز در حال جمع بستن هستیم. دقت کنید که بخش “S” 1 است. به همین دلیل برای آپدیت پرچم های رجیستر وضعیت ما در حال اجرا، به عملیات ADD احتیاج داریم.

 

 

دستورالعمل های ARM

یادمان ها و عملگر ها

دستورالعمل بعدی میتواند از بخش Cond برای بررسی پرچم های وضعیت و اجرای شرطی بر اساس نتیجه استفاده کند. Rn، 0110b ، بیان کننده ی R6 و Rd، 0100b برای R4 است. مقدار فوری Op2، 12 بیت جفتی بیانگر عدد 42 است. ادامه ی این بخش زیرمجموعه ای از اساسی ترین دستورالعمل های ARM را با یک توضیح کوتاه و مثال لیست کرده است.

 

دستورالعمل پردازش دیتا

دستورالعمل های زیر دیتا را اداره میکنند. میتوانند عمل های حسابی باشند که تابع های ریاضی، عمل های مقایسه ای و یا حرکت های دیتا اجرا میکنند.

جمع (ADD)

جمع یعنی همان ADD، R2 را به R1 اضافه میکند و نتیجه را در R0 میگذارد. جمع با حمل، همراه با پرچم رقم نقلی R2 را با R1 جمع میکند. این دستور هنگام معامله با اعداد بزرگتر از یک کلمه ی واحد 32 بیتی استفاده میشود.

 

ADD R0, R1, R2

ADC R0, R1, R2

 

تفریق (SUB)

تفریق (SUB)، R2 را از R1 کم میکند و نتیجه را در R0 میگذارد.  تفریق با رقم حمل ( SBC) R2  را از R1 کم میکند و اگر پرچم رقم حمل پاک شود، یک را از نتیجه کسر میکند. این دستور برابر با قرض گرفتن در علم حساب است و درست کار کردن تفریق های چند کلمه ای را تضمین میکند.

 

SUB R0, R1, R2

SBC R0, R1, R2

 

مقایسه (CMP) و مقایسه ی منفی(CMN)

مقایسه (CMP) و مقایسه ی منفی (CMN) دو عملگر را مقایسه میکنند. مقایسه R1 را از R0 کسر میکند و مقایسه ی منفی  R2 را به 1R اضافه میکند و سپس پرچم های وضعیت بر طبق نتیجه ی جمع و یا کسر آپدیت میشوند.

 

CMP R0, R1

CMN R1, R2

 

دستورالعمل های ARM

زبان اسمبلی

 

حرکت (MOV)

عمل حرکت (MOV) دقیقا همان کاری که به نظر می آید را انجام میدهد. یعنی دیتا را از جایی به جای دیگر منتقل میکند. در دستور زیر، R1 به R0 کپی میشود. در خط دوم مقدار فوری 8 در R0 قرار میگیرد.

 

MOV R0, R1

MOV R0, #8

 

حرکت منفی  (MNV)

حرکت منفی (MNV) همان کار حرکت (MOV) را انجام میدهد با این تفاوت که اول دیتا را کامل میکند (و یا برعکس). این کار هنگام عملیات با اعداد منفی، مخصوصا با نشان مکمل دو  قابل استفاده است. دستورالعمل زیر  NOT 8 که بیشتر به عنوان 9- شناخته شده است، در R0 میگذارد. اگر یک را به نتیجه اضافه کنید و این دو مکمل را انجام دهید، 8- بدست می آورید.

 

MVN R0, #8

 

و عملکرد بیتی و R2 و R1 را انجام میدهد و نتیجه را درR0 میگذارد. به جای R2 میتوان از مقدار فوری استفاده کرد.

 

AND R0, R1, R2

 

ORR و EOR

ORR و EOR عملیات بیتی OR و XOR را به ترتیب R2 و R1 انجام میدهند.

 

ORR R0, R1, R2

 

EOR R0, R1, R2

 

پاک کردن بیت(BIC)

پاک کردن بیت یک عملیات بیتی AND R2 و R1 را انجام میدهد اما اول بیت های  R2 را کامل میکند. معمولا این کار با استفاده از مقدار های فوری انجام میشود. همانطور که در خط دوم که مقدار فوری، 0xFF، معکوس شده است و متعاقبا با R1، AND شده است. AND کردن 8 صفر به بیت اول همه ی آن بیت هارا پاک میکند یعنی آنها را برابر با صفر میکند و نتیجه را در R0 قرار میدهد.

 

BIC R0, R1, R2

BIC R0, R1, #0xFF

 

دستورالعمل های ARM

 

شاخه های عناصر زبان اسمبلی

 

 

بیت های آزمایشی (TST) و تعادل آزمایشی (TEQ)

کار بیت های آزمایشی و تعادل آزمایشی، آزمایش بیت هایی است که در رجیستر قرار دارند. این دستورالعمل ها از مقصد رجیستر استفاده نمیکنند بلکه، فقط رجیستر را بر اساس نتیجه آپدیت میکنند. بیت های آزمایشی ذاتا یک عملیات بیتی AND دو عملگر را انجام میدهند. ما میتوانیم با استفاده از یک ماسک برای دو عملگر، تنظیم یک بیت تکی را در R0 آزمایش کنیم.

در این صورت بیت 3 را (bitmask = 1000b = 8) بررسی میکنیم و پرچم  Z را بر اساس خروجی تنظیم میکنیم. تعادل آزمایشی هم همین کار را انجام میدهد و یا برابر بودن دو رجیستر را بررسی میکند. این کار پرچم N و  Z را آپدیت میکند و به همین دلیل روی اعداد علامت دار هم کار میکند؛ اگر علامت هایشان با هم متفاوت باشند  N بر روی یکی تنظیم میشود.

 

TST R0, #8

TEQ R1, R2

 

عمل ضرب(MUL)

در دستورالعمل عمل ضرب، R1 در R2 ضرب میشود و نتیجه در R0 قرار میگیرد. ضرب قابل استفاده با مقدار فوری نیست.

 

MUL R0, R1, R2

 

دستورالعمل انتقال یا چرخش

انتقال چپ منطقی (LSL)

دستورالعمل انتقال چپ منطقی (LSL) بیت ها را توسط یک مقدار انتقالی در R1، انتقال میدهد. در این صورت مقدار فوری 3 و مهم ترین بیت ها آزاد میشوند. آخرین بیتی که به بیرون منتقل شده است، در پرچم رقم حمل قرار میگیرد و کوچکترین بیت های مهم با صفر پر میشوند. در دستورالعمل های زیر،  R1 توسط مقدار فوری 3 به چپ منتقل میشود، یا یک مقدار بین 0 و 31 در R2، به R0 تغییر میکنند. یک انتقال چپ منطقی، یک مقدار را در دو ضرب میکند. این کار یک روش کم هزینه برای ضرب ساده است.

 

LSL R0, R1, #3

 LSL R0, R1, R2

 

دستورالعمل های ARM

انتقال و چرخش در زبان اسمبلی

 

انتقال راست منطقی(LSR)

دستورالعمل انتقال راست منطقی به روش معکوس انتقال چپ منطقی کار میکند و به شکل موثری یک مقدار را تقسیم بر دو میکند. مهم ترین بیت ها با صفر پر میشوند و بیت کم اهمیت در پرچم رقم حمل گذاشته میشود.

 

LSR R0, R1, #2

 

انتقال راست حسابی(ASR)

دستورالعمل انتقال راست حسابی همان کار انتقال راست منطقی را انجام میدهد اما برای اعداد علامت دار طراحی شده است. این عمل بین های علامت دار را در آخرین وضعیت چپ کپی میکند.

 

ASR R0, R1, #4

 

چرخش راست(ROR)

چرخش راست تمام بیت های یک کلمه را با چند مقدار، میچرخاند. در این دستور به جای پر کردن بیت های چپ با صفر، بیت های منتقل شده به سادگی به انتهای سمت دیگر برگردانده میشوند.

 

ROR R0, R1, #5

 

دستورالعمل های عملیات منشعب

یکی از  وظایف مهم یک پردازنده، توانایی انتخاب بین دو مسیر کد مبتنی بر مجموعه ای از ورودی هاست. این دقیقا کاری است که عملیات منشعب انجام میدهند. معمولا یک پردازنده یک دستورالعمل را با افزایش R15، شمارنده ی برنامه(PC)، یکی پس از دیگری توسط 4 بیت اجرا میکند(یعنی طول یک دستورالعمل تک). شعبه بندی کردن PC را به محل دیگری که توسط یک برچسب که آن بخش از کد اسمبلی را نشان میدهد، انتقال میدهد.

شعبه(B)

دستورالعمل شعبه(B) شمارنده ی برنامه را توسط یک برچسب به آدرس تعیین شده ای منتقل میکند. برچسب (loop در مثال پایین) نشان دهنده ی بخشی از کد است که شما میخواهید پردازنده در مرحله ی بعد اجرا کند. برچسب ها فقط یک متن و معمولا یک کلمه ی معنی دار هستند.

 

B     loop

 

دستورالعمل های ARM

 

زبان اسمبلی در مجموع دستورالعمل های ARM

 

پیوند شعبه(BL)

دستورالعمل پیوند شعبه (BL) همان کار را انجام میدهد اما آدرس دستورالعمل بعدی را در  R14، یعنی اتصال رجیستر (LR) کپی میکند. این کار عمل هنگام انجام خوانش زیروال/روند بسیار عالی کار میکند چون به محض اینکه بخش کد در برچسب تمام میشود میتوانیم از LR برای برگرداندن به جایی که منشعب کرده ایم استفاده کنیم. ما در پایین به برچسب زیروال منشعب میشویم و سپس برای برگشتن به دستورالعمل بعدی از اتصال رجیستر استفاده میکنیم.

BL      زیروال

    …

زیروال:

    …

    MOV    PC, LR

ما برای برگرداندن اتصال رجیستر به شمارنده ی برنامه از یک دستورالعمل حرکت (MOV) استفاده میکنیم. این کار درست بعد از خوانش زیروال ما، برنامه را به محل برمیگرداند. به استفاده ی LR و PC در بالا توجه کنید. اسمبل های ARM آنها را به ترتیب به عنوان R14 و R15 میشناسند. این کار یک تذکر آسان و راحت در مورد عملی که انجام میشود به برنامه نویس میدهد.

دستورالعمل های بارگیری و ذخیره سازی

اطلاعات ذخیره سازی حافظه ی کامپیوتر چیزی است که پردازنده به آن نیاز دارد. این دیتا با استفاده از یک آدرس بدست می آید. در ابتدا میتوانیم با دادن یه آدرس به یک رجیستر، از طریق همان آدرس به دیتا دسترسی پیدا کنیم. به همین خاطر است که از عملیات های بارگیری و ذخیره سازی استفاده میکنیم.

 

دستورالعمل های ARM

دستورالعمل های پردازش دیتا

رجیستر بارگیری(LDR)

دستورالعمل رجیستر بارگیری، دیتای مستقر در یک آدرس را درون رجیستر مقصد بارگذاری میکند. پرانتز های اطراف R1 حاکی از این است که رجیستر یک آدرس دارد. ما با استفاده از پرانتز ها دیتا را به جای خود آن آدرس در آدرس R0 قرار میدهیم. همچنین میتوانیم از این علامت گذاری برای قرار دادن دیتای افست از یک آدرس معین استفاده کنیم، همانطور که در دستورالعمل خط دوم نشان داده شده است. R0 شامل دیتای دو کلمه ای دور از هر چیزی است که دارای آدرس R0 است.

 

LDR R0, [R1]

LDR R0, [R1, #8]

 

همچنین میتوانیم برای نشان دادن یک آدرس از برچسب ها استفاده کنیم و دیتای مرتبط هم میتوانند در یک رجیستر بارگذاری شوند.

اولین خط زیر آدرس برچسب “info” را در R0 بارگذاری میکنند. مقدار ذخیره شده در آدرس هم قابل دستیابی است و در خط دوم در R1 گذاشته شده است.

 

LDR R0, =info

LDR R1, [R0]

 

ذخیره سازی (STR)

ذخیره سازی یک عملیات مکمل را برای بارگیری انجام میدهد. ذخیره سازی، محتویات رجیستر را در محل حافظه قرار میدهد. کد زیر دیتای درون R1 را در آدرس R0 ذخیره میکند. پرانتز ها باز هم نشان دهنده ی این هستند که R0 یک آدرس دارد و ما میخواهیم دیتای آن آدرس را تغییر دهیم.

 

STR R1, [R0]

 

دستورالعمل های ARM

دستورالعمل ها و توضیحاتشان

انواع بارگذاری و ذخیره سازی: بیت (B)، هف ورد (H)، کلمه (حذف شده)، علامت گذاری شده (SB)، علامت گذاری نشده (B)

هم بارگذاری و هم ذخیره سازی با یک نوع پیوست به آنها قابل نوشتن است. این نوع حاکی از این است که آیا دستورالعمل یک بیت، یک هف وورد و یا یک کلمه را دستکاری میکند و اینکه آیا دیتا علامت گذاری شده است یا خیر.

این ممکن است که برای دستکاری استرینگ (رشته) به کار بیاید، چون رقم های ASCII طول یک بایت را دارند. همانطور که در دستورالعمل خط آخر مشاهده میشود، این عملیات اجازه ی استفاده از آفست ها را هنگام بارگذاری و یا ذخیره سازی را هم میدهند.

LDR R0, = متن                                 @بارگذاری یک آدرس 32 بیتی در R0

  STRB R1, [R0]                          @ ذخیره سازی بیت در آدرسی در حافظه

STRB R1, [R0, + R2]                   @ ذخیره سازی بیت در آدری+ آفست R2

 

دستورالعمل های شرطی

همانطور که قبل تر گفته شده است، ممکن است یادمان های استفاده شده در یک دستورالعمل، کد های شرطی انتخابی پیوست شده به آنها را داشته باشند. این کار اجازه ی اجرای شرطی را میدهد.

یادتان باشد پرچم ها (همانطور که در مقاله ی قبلی دیدید) Z (صفر) ، C(رقم حمل)، N( منفی) و V(سرریز) هستند. برای مجبور کردن دستورالعمل ها برای آپدیت کردن رجیستر وضعیت، S انتخابی میتواند به بیشتر یادمان هایی که تاکنون به آنها اشاره شده اضافه شوند. وقتی رجیستر وضعیت آپدیت شد، تعدادی از پسوند های شرطی که در تصویر زیر نشان داده شده اند، میتوانند برای اجرای دستورالعمل ها استفاده شوند. کدهای دوتایی این پسوند ها مطابق با 4 بیت اول دستورالعمل پردازش دیتا در اولین عکس مقاله نشان داده شده اند.

 

 

دستورالعمل های ARM

پسوند های شرطی

این پسوند ها در زمان نوشتن اسمبلی به یادمان اضافه میشوند.

در لیست زیر تعدادی از پسوند های شرطی استفاده شده با دستورالعمل های که در طول مقاله به آنها اشاره شد، گردآوری شده است.

به دلیل اینکه در مقاله ی بعدی با اسمبل کننده GNU سروکار خواهیم داشت، باید برای نشان دادن یک نظر از علامت @ استفاده کنیم.

.شروع_جهانی (  .global _start )

شروع:

MOV R0, #3                @مقدار 3 را در R0میگذارد

MOV R1, #0                @مقدار 0 را در R1 میگذارد

Loop:

CMP R0, R1                @R1 را با R0 مقایسه میکند (در اصل R0 را منهای R1 میکند)

BEQ         انجام شد        @ اگر برابر هستند شعبه با برچسب باشند، تمام شده است. (Z=1)

ADDGT R1, #1            @ اگر R0 بزرگتر از R1 است، 1 را به R1 اضافه کنید.

SUBLT R1, #1             @ اگر R0 کوچکتر از R1 است، 1 را از R1 کسر کنید.

B loop                        @شعبه را به عقب ببرید و loop را دوباره نصب کنید.

انجام شد:

کار های دیگر را انجام دهید.

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی یکی از دوره های پر متقاضی درمجتمع آموزشی فنی سازان می باشد.در تعمیرات برد الکترونیکی با توجه به پیچیدگی و تنوع زیاد این نوع بردها نیاز مبرم به تخصص می باشد. لذا از این رو مجتمع آموزشی فنی سازان با استفاده از اساتید مجرب و تجهیزات فوق مدرن تلاش نموده تا تمامی علاقه مند به این رشته به صورت تخصصی تمامی مراحل آموزشی را طی نمایند تا کارآموزان در بازار کار از لحاظ تئوری و عملی کارآمد باشند.آشنایی با کمپرسور کولر گازی و انواع مختلف آن

لزوم بهره مندی از کولر گازی در هر خانه ای

کولر گازی یکی از وسایل کارآمد و مفیدی به شمار می آید که لزوم آن در هر خانه ای بر حسب موقعیت های خاص جغرافیایی به خوبی حس می شود. مناطق سردسیر و گرمسیر هر یک با توجه به کارکرد دو سویه کولر گازی نیاز مبرمی به این وسیله کارآمد دارند. چرا که امروزه کولر گازی توانسته است جایگزینی بی بدیل برای کولرهای آبی به حساب آیند. دلیل این امر کارکرد دو سویه کولر گازی است که شما می توانید هم از سیستم سرمایشی و هم گرمایشی آن به خوبی بهره مند شوید. به این صورت که در ایام سرد و گرم سال مورد استفاده قرار می گیرد تا علاوه بر انجام کارکردهای یک کولر آبی بتوان به مانند یک هیتر نیز از آن استفاده نمود. بادهای خنک و گرمی که از آن خارج می شود؛ سپس محبوبیت این دستگاه شده است. اما با این حال ممکن است باز هم برای این دستگاه کارآمد و مفید مشکلی پیش آید و عملکرد اصلی خود را از دست بدهند. برای جلوگیری از این منظور می بایست شناختی نسبت به قطعات به کار گرفته شده در این دستگاه داشته باشیم و به خوبی از آن استفاده کنیم تا در صورت هر گونه تعمیر مراتب به دست به یک تعمیرکار مجرب و کارکشته بسپاریم تا بتواند بر حسب تجربه و تخصص خود آن را تعمیر کند. یکی از همین قطعات به کار گرفته شده در کولر گازی کمپرسور (موتور) آن می باشد که در ادامه به طور کامل خدمت شما معرفی می شود.

 

کمپرسور (موتور) کولر گازی

کمپرسور (موتور) کولر گازی

معرفی اجمالی با کمپرسور (موتور) کولر گازی

کمپرسور (موتور) کولر گازی یکی از قسمت های اصلی این دستگاه به شمار می آید که خارج از محل مورد استفاده نصب می شوند. بدین ترتیب که در یونیت خارجی کولر گازی اسپلیت مورد استفاده قرار می گیرند. کمپرسور که نام دیگر موتور دستگاه به شمار می آید؛ درست به مانند قلب تپنده دستگاه عمل می کند و از جمله قطعات بسیار حساس و با اهمیت در هر دستگاهی به حساب می آید. کمپرسور نه تنها در کولر گازی، بلکه در بسیاری از لوازم خانگی از جمله: جارو برقی، یخچال، یخچال فریزر و… نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کمپرسور موجود در کولر گازی به نحوی می باشد که دستگاه مذکور بدون وجود آن هیچ گونه ارزش و کارایی دیگری ندارد و نمی تواند کار کند. بنابراین وجود کمپرسور (موتور) کولر گازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کمپرسور موجود در کولر گازی از نظر نوع کمپرسور و قدرت آن متفاوت می باشد که در ادمه بیشتر به این مسئله اشاره می شود. اما به طور کلی وظیفه کمپرسور در کولر گازی، فشرده کردن گاز و چسباندن مولکول های گاز به همدیگر می باشد. به واقع می توان گفت که کمپرسور با مصرف انرژی الکترونیکی خود سبب مکش گاز مبرد از اواپراتور می گردد و پس از آن گاز موجود را فشرده کرده و آن را وارد کندانسور می کند. بنابراین به طور کلی کمپرسور با قابلیت فشرده کردن و کاهش حجم گاز سبب افزایش فشار گاز می گردد.

کمپرسور (موتور) کولر گازی

تعمیر کمپرسور کولر گازی

تعمیر کمپرسور کولر گازی

با توجه به اینکه کمپرسور کولر گازی به عنوان قلب تپنده این دستگاه ها به شمار می آید؛ می بایست حتی الامکان از بروز هر گونه خرابی در این قطعه به علل مختلف و از جمله سهل انگاری جلوگیری نمود. ولی در هر صورت ممکن است بنا به دلایل گوناگون این بخش از کولرهای گازی هم خراب شود که در این صورت می بایست حتما مراتب را به دست افرادی حرفه ای و مجرب سپرد تا آن ها بنا به تجربه و تخصص خود بتوانند ضمن شناختی که نسبت به انواع مختلف کمپرسورها در کولر گازی دارند، هر نوع کمپرسوری را تعمیر کنند. بنابراین اولین گام در این خصوص شناخت انواع کمپرسورهاست. پس از شناخت هر یک از آن ها می بایست هر یک از کمپرسورهای موجود را طبق نوع مورد نظر تعمیر نموده تا بتوان باز هم از وجود این دستگاه کارآمد و مفید در سرما و گرما استفاده بهینه و مفیدی برد. به همین منظور در ادامه به انواع کمپرسورهای کولر گازی اشاره می شود.

کمپرسور (موتور) کولر گازی

انواع کمپرسور کولر گازی

انواع کمپرسور کولر گازی

همان طور که گفته شد؛ کمپرسور کولر گازی انواع مختلفی دارد که به طور کلی سه نوع پیستونی، روتاری و مارپیچی یا اسکرال می باشند. هر یک از کمپرسورهای یاد شده ویژگی های خاص خود را دارند. قیمت، نوع تعمیر، کارکرد هر یک از این سه نوع مختلف کمپرسور کولر گازی متفاوت می باشد. به همین دلیل است که به محض خرید کولرهای گازی ممکن است با قیمت های متفاوتی رو به رو شوید. تعمیرکاران کولر گازی نیز بایستی بدانند که هر یک از کمپرسورهای ممکن به چه نحوی تعمیر می شوند تا با شناخت اولیه روی هر یک از آن ها بدانند که به چه شیوه ای بایستی کمپرسور موجود را تعمیر ساخت. پیش از بررسی هر یک از انواع مختلف این قطعه پر کاربرد در کولر گازی بایستی یادآور شد که هر یک از این کمپرسورهای ممکن بسته به شرایط جوی و موقعیت جغرافیایی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه هر یک از این کمپرسورها را به طور مفصل توضیح خواهیم داد تا نسبت به هر یک از آن ها شناختی کامل صورت گیرد.

کمپرسور (موتور) کولر گازی

کمپرسور پیستونی

  • کمپرسور پیستونی

اولین نوع از کمپرسورهای موجود در کولرهای گازی، کمپرسور پیستونی می باشد. همان طور که از نام این نوع از کمپرسورها برمی آید؛ به جهت کمپرس نمودن گاز در کولر گازی از یک پیستون و سیلندر استفاده به عمل آورده می شود. مدل پیستونی درست شبیه سیستم احتراق خودرو عمل می کند. هر چند که در کولر گازی احتراقی صورت نمی پذیرد. ولی به طور کلی در این مدل روند کار بدین شکل می باشد که با فشردن مبرد از یک پیستون استفاده می شود که داخل سیلندر می باشد و با هر با اعمال رفت و برگشتی پیستون، مقداری از گاز مبرد موجود در کمپرسور را به داخل سیلندر می مکد  و آن را تحت تراکم قرار می دهد و به داخل سیستم با فشار هدایت می گردد. این نوع از کمپرسورها از کولرهای پرقدرت و پر مصرف کولر گازی می باشد. همان طور که گفته شد؛ هر یک از کمپرسورهای موجود بنا به موقعیت های جغرافیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که مدل پیستونی را به جهت کار در دماهای بالا بیشتر در مناطق جنوبی کشور مورد استفاده واقع می گردد. بنابراین اگر در مناطق گرمسیری زندگی می کنید و یا در جنوب کشور با گرمای طاقت فرسای آن زیست می نمایید؛ بهتر است که کولر گازی را خریداری نمایید که موتور یا کمپرسور آن از نوع پیستونی می باشد. خالی از لطف نیست که گفته شود این مدل در کولرهایی با ظرفیت 18 هزار تا 36 هزار بیشتر به کار گرفته می شود که در قیاس با سایر مدل های دیگر از قدرت خنک کنندگی بیشتری بهره مند می باشد و به همین جهت است که بیشتر در مناطق جنوبی کشور مورد استفاده واقع می گردد. ضمن اینکه این مدل را می توان یکی از قدیمی ترین سیستم های کمپرسوری نام نهاد که تاکنون در کولرهای گازی مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرند.

کمپرسور (موتور) کولر گازی

کمپرسو روتاری

  • کمپرسور روتاری

مدل بعدی کمپرسورها روتاری نام دارد که برخلاف مدل قبلی در این مدل تمامی عملیات مربوط به مکش مبرد و فشرده سازی آن به وسیله تیغه هایی صورت می گیرد که به صورت دایره وار  با گردش 360 درجه ای و در شیارهای خاصی یافت می شوند. نحوه استفاده از آن ها بدین صورت است که به هنگامی که گاز از دریچه ورودی داخل کمپرسور می شود؛ بر حسب چرخش تیغه ها و نیز برخوردن پره ها با گاز آن را با فشار به سمت لوله های خروجی هدایت می کند. بنابراین گاز بر حسب این نوع از طریق یک دریچه به داخل کمپرسور مکیده می گردد. به طور کلی فشار ایجاد شده توسط هدایت همین پره ها یا تیغه هاست که سبب فشرده شده مبرد و نیز انتقال با فشار بالا به سیستم می باشد. مدل روتاری برخلاف نوع پیستونی موجود در کولرهای گازی بیشتر برای مناطق سردسیر و مرطوب مناسب می باشد. همان طور که آمار فروش این نوع از کولرهای گازی نشان می دهد؛ کولرهای گازی با کمپرسور روتاری را بیشتر در غرب و شمال ایران مشاهده می کنیم که مورد استفاده واقع می گردند.

کمپرسور (موتور) کولر گازی

کمپرسور مارپیچی یا اسکرال

  • کمپرسور مارپیچی

گونه آخر کمپرسورها که به واقع جدیدترین و به روزترین نوع آن ها نیز به شمار می آیند؛ مدل مارپیچی یا اسکرال می باشد. علت نامگذاری آن به مارپیچی، دو مارپیچ درون این نوع کمپرسورها می باشد که درست برخلاف یکدیگر حرکت می کنند. به این صورت که یکی از آن ها ثابت و دیگری متحرک می باشد اما نحوه قرارگیری هر یک از آن ها درست برخلاف یکدیگر می باشد. حرکت مخالف این دو مارپیچ داخلی سبب فشرده شدن گاز در آن ها شده است. به واقع این حرکت حلزون متحرک است که سبب فشرده شدن گاز در این دستگاه ها شده است. کمپرسور مارپیچی یا اسکرال در قیاس با مدل های دیگر از بازدهی و عملکرد بسیار بهتری بهره مند می باشد و به واقع می توان گفت که بیشترین بازدهی را در میان سایر مدل های دیگر دارد. از لحاظ قیمتی نیز این مدل با توجه به کیفیت و عملکرد مطلوب تر اندکی گران قیمت تر می باشد. این نوع از کمپرسورها نیز به مانند مدل پیستونی بیشتر مناسب مناطق گرمسیری و به ویژه جنوبی کشور است که آب و هوای آنجا بسیار گرم می باشد. دلیل این مهم ذکر این مسئله است که قدرت توان این مدل از کمپرسورها بالغ بر 2400 می باشد که از توان بسیار بالایی بهره مند می باشد. ضمن اینکه از لحاظ مصرفی نیز مدل اسکرال یا مارپیچی نسبت به مدل پیستونی از مصرف پایین تری هم بهره مند می باشد. به همین جهت است که از محبوبیت بسیار بالایی در میان کاربران خود برخوردار می باشد.

 

کمپرسور (موتور) کولر گازی

مزایا و معایب هر یک از کمپرسورهای یاد شده

مزایا و معایب هر یک از کمپرسورهای یاد شده

با توجه به اینکه دست شما برای خرید کولر گازی و انتخاب کمپرسور موجود در آن باز است؛ شما می توانید بنا به مزایا و معایب هر یک از این موتورهای به کار گرفته شده در دستگاه مورد نظر به عنوان آن را برای خود انتخاب کنید و با پرداخت هزینه آن از وجود یک کولر گازی خوب و مناسبی با توجه به قدرت، نوع، شرایط جویی و … بهره مند شوید.

مزایا و معایب مدل پیستونی

مدل پیستونی از لحاظ نوع گاز و نیز کاربرد آن در صنایع مختلف از گستردگی بیشتری بهره مند می باشد. ضمن اینکه تنوع آن ها نیز بیشتر است. چرا که در یخچال های خانگی تا حتی سیستم های تهویه مطبوع از جمله کولر گازی و سردخانه های بزرگ از این مدل استفاده می کنند. قیمت آن ها نیز مناسب و مقرون به صرفه تر می باشد. این مدل از کمپرسور ها شیوع بیشتری داشته و معمولا تعمیرکاران بیشتری هستند که با این مدل و انواع تعمیرهای آن آشنا هستند. ولی در عین معایبی نیز دارد که صدای زیاد آن، مصرف بالا و نیز راندمان پایین آن از مهمترین معایب مدل پیستونی به شمار می آیند. از دیگر معایب آن می توان به: نگهداری نسبتا دشوار آن، لرزش آن به علت یکنواخت نبودن حرکت مبرد، حساس بودن به ورود مبرد به صورت مایع و… اشاره کرد.

مزایا و معایب مدل روتاری

مدل روتاری نیز با صدای کمتر خود نسبت به مدل پیستونی، مصرف بهینه تر و راندمان بالاتر نسبت به مدل پیستونی از امتیاز بهتری بهره مند می باشد. ابعاد آن ها نیز کوچک تر است و از وزن و ظرفیت پایین تری بهره مند می باشد و با لرزش کمتر و قطعات کمتری مواجه اند. در عین حال برخی از معایب آن ها نیز می توان به: هزینه تعمیر بیشتر نسبت به مدل پیستونی، قیمت بالاتر، بازدهی انرژی پایین  اشاره داشت.

مزایا و معایب مدل مارپیچی

این مدل که یکی از بهترین هاست با راندمان بالاتر، عمر مفید بیشتر، صدای کمتر و مصرف کمتر و بهینه تر جزء کمپرسورهای خوب و مناسبی به شمار می آید. هر چند که قیمت بالای آن ها و نصب آن ها روی کولر گازی با ظرفیت بالا می تواند به عنوان معایب آن به شمار آید. اما در صورتی که بخواهید از وجود یک کولر گازی با کیفیت بهره مند شوید؛ قیمت را فدای کیفیت و کارایی آن خواهید کرد تا در فصول گرم سال مشکلی نداشته باشید.


آموزش تعمیرات برد الکترونیکی در اصفهان

 آموزش تعمیرات برد الکترونیکی در اصفهان ( محیط کلاس – مطالب دوره)

به طور کلی رایج ترین و متداول ترین برد الکترونیکی جهت آموزش تعمیرات در سراسر جهان شامل زیر می باشند: • آموزش برد لوازم خانگی •آموزش برد صنعتی • آموزش برد کامپیوتر، موبایل و… • برد انواع سیستم حفاظتی

1? تعمیرات  برد لوازم خانگی

لوازم خانگی شامل ماشین لباسشویی، یخچال، کولر، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، اجاق گاز، جارو برقی و… بوده که هر کدام دارای برد الکترونیکی مخصوص به خود هستند. آموزش تعمیرات مدار الکترونیک لوازم خانگی بسیار ساده بوده و افراد در یک دوره کوتاه مدت مهارت لازم برای تعمیرات برد لوازم خانگی را به دست خواهند آورد.

2? تعمیرات برد صنعتی

تجهیزات و لوازم صنعتی شامل ماشین آلات، دستگاه جوش، دستگاه خشک کن، انواع چرثقیل، اینورتر، ژنراتور ها، تجهیزات پزشکی و… هستند. تعمیرات برد صنعتی نسبت به برد خانگی کمی سخت تر است و لازم است تا تعمیرات کاران مهارت بیشتری را کسب کنند. عیب یابی و تست قطعات در مدار صنعتی با تجهیزات مخصوص به آن ها انجام خواهد شد. آموزش تعمیرات برد الکترونیک صنعتی بسیار تخصصی بوده و به اساتید مجرب و بسیار باتجربه ای نیز نیاز دارد.

3? تعمیرات  برد کامپیوتر، موبایل و...

لوازم دیجیتال شامل کامپیوتر، موبایل، لپ تاپ، تبلت، ماشین اداری نظیر پرینتر و دستگاه اسکنر و… هستند که دارای مدار مخصوصی می باشند. برد الکترونیک موجود در کامپیوتر ها و تلفن همراه هوشمند تحت عنوان مادربرد شناخته می شوند. قطعات بسیار زیادی نظیر CPU بر روی آن ها نصب می شود و به همین دلیل تعمیرات آن ها بسیار حساس تر بوده و در صورت مرتکب شدن هر گونه اشتباه در تعمیرات آن ها امکان از کار افتادن دیگر قطعات نیز وجود خواهد داشت. آموزش تعمیرات تجهیزات دیجیتال به صورت فراگیر توسط تعمیرات کاران و آموزشگاه فنی و حرفه ای ارائه می شود.


چگونه از بی استفاده ماندن حافظه در ساختارها(به اصطلاح Padding) ا

چگونه از بی استفاده ماندن حافظه در ساختارها(به اصطلاح Padding) اجتناب کنیم؟

مطالبی بسیار مهم در رابطه با ساختار ها
حتما مطالعه شود
تهیه کننده: مهندس مهیار یوسف نژاد